รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Miki. ON18

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Miki. ON18

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Miki. ON18 ล้อหลัง 20 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 39 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 39ซม.
 • พนักหลังกว้าง 43ซม.
 • พนักหลังลึก 39 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 62 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 80ซม.
 • ล้อหน้า 5 นิ้ว
 • ล้อหลัง 20 นิ้ว เป็นยางเติมลม

 • มีรับประกันโครงสร้าง 6 เดือน
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • ที่พักเเขนปรับระดับได้
 • เบาะถอดซักได้
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 4,200 บาท

0%

รถเข็นมือสอง

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น LifeCare ล้อหลัง 16 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น LifeCare ล้อหลัง 16 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น LifeCare ล้อหลัง 16 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 38 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 38 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 44 ซม.
 • พนักหลังลึก 40 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 58 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 83 ซม.
 • ล้อหน้า 6 นิ้ว
 • ล้อหลัง 16 นิ้ว เป็นยางตัน
 • มีล้อค้ำหลังกันหงาย

 • มีรับประกันโครงสร้าง 6 เดือน
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 3,900 บาท

0%

รถเข็นมือสอง

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น SOMA ล้อหลัง 16 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น SOMA ล้อหลัง 16 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น SOMA ล้อหลัง 16 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 38 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 40 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 44 ซม.
 • พนักหลังลึก 44 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 56 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 80 ซม.
 • ล้อหน้า 6 นิ้ว
 • ล้อหลัง 16 นิ้ว เป็นยางตัน

 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก

ราคา 3,900 บาท

0%

รถเข็นมือสอง

รถเข็นวีลแชร์ญี่ปุ่น รุ่น MiKi ล้อหลัง 16 นิ้ว

รถเข็นวีลแชร์ญี่ปุ่น รุ่น MiKi ล้อหลัง 16 นิ้ว

รถเข็นวีลแชร์ญี่ปุ่น MiKi M1 ล้อหลัง 22 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 40 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 40 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 44ซม.
 • พนักหลังลึก 42 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 65 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 84 ซม.
 • ล้อหน้า 6 นิ้ว
 • ล้อหลัง 22 นิ้ว เป็นยางตัน

 • มีรับประกันโครงสร้าง 6 เดือน
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 3,900 บาท

0%

รถเข็นมือสอง

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น ล้อ 16 นิ้ว รุ่น National

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น ล้อ 16 นิ้ว รุ่น National

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น National ล้อ 16 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 40 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 40 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 40 ซม.
 • พนักหลังลึก 42 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 54 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 88 ซม.
 • ล้อหน้า 6 นิ้ว
 • ล้อหลัง16 นิ้ว เป็นยางตัน

 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 3,500 บาท

0%

รถเข็นมือสอง