วีลเเชร์สปอร์ตวีลเเชร์ญี่ปุ่น Nissin ล้อ 24 นิ้ว

วีลเเชร์สปอร์ตวีลเเชร์ญี่ปุ่น Nissin ล้อ 24 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์สปอร์ตญี่ปุ่น Nissin ล้อ 24 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 33 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 36 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 38 ซม.
 • พนักหลังลึก 36 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 67 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 69 ซม.
 • ล้อหน้า 5 นิ้ว
 • ล้อหลัง 24 นิ้ว เป็นยางตันสปอร์ต

 • รับประกันโครงสร้าง 6 เดือน
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 4,990 บาท

0%

รถเข็นมือสอง

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Miki ล้อหลัง 14 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Miki ล้อหลัง 14 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Miki ล้อหลัง 14 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 36 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 40 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 36 ซม.
 • พนักหลังลึก 40 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 44 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 85 ซม.
 • ล้อหน้า 6 นิ้ว
 • ล้อหลัง 14 นิ้ว เป็นยางเติมลม

 • รับประกันโครงสร้าง 6 เดือน
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 3,900 บาท

0%

รถเข็นมือสอง

รถเข็นนวีลเเชร์ญี่ปุ่น NiCK ล้อหลัง 22 นิ้ว

รถเข็นนวีลเเชร์ญี่ปุ่น NiCK ล้อหลัง 22 นิ้ว

รถเข็นนวีลเเชร์ญี่ปุ่น NiCK ล้อหลัง 22 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 39 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 39 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 44 ซม.
 • พนักหลังลึก 44 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 63 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 89 ซม.
 • ล้อหน้า 6 นิ้ว
 • ล้อหลัง 22 นิ้ว เป็นยางตัน

 • รับประกันโครงสร้าง 6 เดือน
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 3,900 บาท

0%

รถเข็นมือสอง

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Katayama ล้อหลัง 16 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Katayama ล้อหลัง 16 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Katayama ล้อหลัง 16 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 39 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 39 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 44 ซม.
 • พนักหลังลึก 42 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 57 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 85 ซม.
 • ล้อหน้า 6 นิ้ว
 • ล้อหลัง 16 นิ้ว เป็นยางตัน

 • รับประกันโครงสร้าง 6 เดือน
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 3,900 บาท

0%

รถเข็นมือสอง

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Matsunaga ล้อหลัง 22 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Matsunaga ล้อหลัง 22 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Matsunaga ล้อหลัง 22 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 39 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 38 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 44 ซม.
 • พนักหลังลึก 45 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 67 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 86 ซม.
 • ล้อหน้า 6นิ้ว
 • ล้อหลัง 22 นิ้ว เป็นยางเติมลม

 • รับประกันโครงสร้าง 6 เดือน
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 3,900 บาท

0%

รถเข็นมือสอง

วีลเเชร์ญี่ปุ่น Matsunaga ล้อหลัง 24 นิ้ว

วีลเเชร์ญี่ปุ่น Matsunaga ล้อหลัง 24 นิ้ว

รถเข็นวีลเเชร์ญี่ปุ่น Matsunaga ล้อหลัง 24 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดเบาะกว้าง 40 ซม.
 • ขนาดเบาะลึก 40 ซม.
 • พนักหลังกว้าง 44 ซม.
 • พนักหลังลึก 44 ซม.
 • ความกว้างทั้งคัน 65 ซม.
 • ความสูงทั้งคัน 88 ซม.
 • ล้อหน้า 7 นิ้ว
 • ล้อหลัง 24 นิ้ว เป็นยางตันเเท้

 • รับประกันโครงสร้าง 6 เดือน
 • โครงสร้างอลูมิเนียม
 • รถเข็นพับเก็บได้ง่าย
 • พกพาได้สะดวก
 • รับน้ำหนักได้ 100 กก.

ราคา 3,900 บาท

0%

รถเข็นมือสอง